Wednesday, October 30, 2013

Pendaftaran Tamat LI Sesi Jun 2013

Kepada Pelajar LI Sesi Jun 2013 yang akan Lapor Diri Tamat LI:

Untuk makluman, maklumat pensyarah dan pelajar telah disiarkan di laman web PSP untuk rujukan pelajar.

1) Nama pensyarah berserta no telefon (pejabat) dan email telah dipamerkan untuk memudahkan pelajar berhubung dan membuat urusan temujanji dan sebagainya.

 2) Pelajar juga digalakkan untuk menghantar emel sesalinan Laporan Akhir Latihan Industri kepada pensyarah penilai sebelum pelajar mendaftar tamat LI bagi bacaan awal pensyarah penilai.

Tarikh Lapor Diri: 6 NOVEMBER 2013
Hari: Rabu
Tempat: BKE12

 8.30 pg - 10.30 pagi - Pelajar Daftar Lapor Diri 
10.30 pg - 5.00 ptg - Pelajar berjumpa Pensyarah Penilai untuk Sesi Pembentangan

Sila pastikan ANDA siap/bawa:

1. Laporan Akhir Latihan Industri siap binding (jilid) 100%. - ring binding pun diterima (50 - 80ms) <=100ms
2. Jurnal Refleksi siap 100%
3. Surat Tamat Latihan (guna LetterHead Company / Firma) - 3 Salinan fotostat / original
4. Borang Penilaian  LI  dari majikan (Appendix 1 & 2)
5. Samput Surat Besar (30cm x 40 cm)
6. PowerPoint Slide, Handout dan Notebook untuk Presentation
7. Berpakaian kemas/rambut/rupa paras (mengikut etika, peraturan dan tatacara pemakaian yg betul)

SILA AMBIL PERHATIAN:
Pelajar yang tidak membawa perkara2 di atas khususnya (1-4) tidak akan dibenarkan melapor DIRI.

PASTIKAN anda telah menghubungi Pensyarah Penilai untuk mengelakkan anda terpaksa hadir 2 kali.

*Kaji selidik di http://www.LIpoly.my  hanya wajib untuk pelajar yang mengikuti program DIP sahaja.

Sebarang Masalah sila hubungi PLIJ kelas masing-masing.

No comments:

Post a Comment